Category: health news

รอดได้เพราะการออกกำลังกาย

ในคอลัมน์ “เปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยน” ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๓๘๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นี้เป็นเรื่องเล่าชีวิตของคุณธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม ที่อดีตป่วยสารพัดโรค ทั้งเปลี่ยนไต–ตัดม้าม มะเร็งต่อมลูกหมาก ติดเชื้อในกระแสโลหิต ฟังดูไม่น่าจะรอด แต่คุณธวัชชัยไม่ยอมตาย “ฮึดสู้” โดยการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วๆ และขี่จักรยาน สามารถขี่จักรยานได้วันละ ๒๐๐ กิโลเมตร รอดมาได้ ๑๗ ปีแล้ว และบอกว่า “รอดได้เพราะการออกกำลังกาย”

แนะ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษหลังน้ำลด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนประสบอันตรายจากสัตว์มีพิษหลังน้ำลด แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อเป็นยันต์กันอันตรายจากสารพัดสัตว์มีพิษ พร้อมย้ำให้สร้างนิสัยรักความสะอาดป้องกัน งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ หวนกลับเข้าบ้าน