ชงติดดาบขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฟันเจ้าของทอดทิ้ง-ทารุณ

“สนช.”ชงกฎหมายติดดาบให้”อปท.”ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฟันเจ้าของทอดทิ้ง-ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงทั้งจำทั้งปรับ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่รัฐสภา คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์”  โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ

เป็นที่มาของปัญหาโรคระบาดในสัตว์  จึงควรให้มีการควบคุมทางทะเบียนและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมทั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ตลอดจนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ และไม่มีบทกำหนดโทษสำหรับเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ด้านนายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์ อดีตรองผู้อำนวยองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำหน้าที่สำรวจ เพราะอปท.มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรู้จักพื้นที่ที่รับผิดชอบดี รวมถึงหากดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้กรมปศุสัตว์ทราบจำนวนที่แน่ชัดของสัตว์แต่ละชนิดมากขึ้น ส่วนค่าฝังชิพสัตว์อยู่ที่ 100-200 บาท แต่ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนจะต้องแบกรับ รัฐอาจจะต้องนำงบประมาณมาดำเนินการในเรื่องนี้

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ตามกฎหมายจะไม่มีสุนัขจรจัดเลย เพราะอปท.จะเป็นผู้ดำเนินการจับไปควบคุมตามศูนย์พักพิง แต่หากอปท.ไม่มีศักยภาพเลี้ยงดู สามารถเปิดให้ประชาชนที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยดูแลด้วย อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดให้มีสุนัขชุมชน คือสุนัขที่มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ไม่เป็นอันตราย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ จะไม่ถือเป็นสุนัขจรจัด ส่วนข้อสงสัยผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจำถือเป็นเจ้าของสัตว์หรือไม่นั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ ยกเว้นเข้าร่วมกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์นำไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews